För andra året i rad arrangerades Thesis Day i Alnarp och Ultuna för att hylla SLU:s studenter för deras akademiska insatser. Ett hundratal studenter ställde ut sina examensarbeten i en posterutställning. Arbetena handlade om stora globala skeenden som klimatförändringar och små beståndsdelar som Omega-3 i soldatflugelarver – och allt däremellan. Oavsett storleksordning var den röda tråden tydlig: studenternas arbeten bidrar till att lösa livsviktiga problem.

Läs hela nyheten här