Förekomsten av vanliga fiskarter som abborre och karpfiskar i Östersjön påverkas i hög grad av naturlig miljövariation som vattentemperatur, salthalt och klimat. Detta är viktigt att ta hänsyn till när man följer upp åtgärder för kustfisk. Det visar en studie från institutionen för akvatiska resurser vid SLU, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology. Eftersom förändringarna för många fiskarter dessutom var lokala anser forskarna att bedömning av hur kustfisken mår bör göras inom ett område som ligger nära där undersökningarna – till exempel provfisken – genomförts.

Läs hela nyheten här