Den växtgenetiska forskningen i Umeå har fått ett nytt värdefullt forskningsverktyg – en anläggning som automatiskt och på ett mycket systematiskt sätt kan jämföra tillväxt och andra egenskaper hos fler än 700 trädplantor samtidigt. Trädfenotypplattformen, som anläggningen kallas, invigdes officiellt förra veckan av SLU:s rektor.

Läs hela nyheten här