Varningsklockorna har ringt länge. Ett enahanda nyttjande av fungicider kommer förr eller senare driva fram motståndskraftiga sjukdomar och göra medlen verkanslösa. En ny studie från SLU visar hur en resistent mutant av svampen som orsakar torrfläcksjuka på potatis nu finns i södra Sverige, och hur den blivit allt mer motståndskraftig sedan den upptäcktes.

Läs hela nyheten här