Tove Fall tog veterinärexamen från SLU 2005 och disputerade på SLU 2009. Idag är Tove professor i molekylär epidemiologi och ställföreträdande prefekt på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Hon får utmärkelsen bland annat för sitt bidrag till forskningen kring covid-19.

Läs hela nyheten här