I Östafrika kämpar många jordbrukare med att försörja sin familj på gårdar som är mindre än en hektar. Ylva Nyberg, doktorand på SLU, har undersökt vilken betydelse det har om jordbrukarna kombinerar grödorna med djur och träd. Hon har bland annat sett att fler träd innebär en högre arbetsbörda men också att de bidrar till att gården har en högre andel inkomster från gårdsproduktionen.

Läs hela nyheten här