Stora delar av den eko-certifierade växthusproduktion som finns i Sverige i dag riskerar utslagning, skriver tre SLU-forskare, Karl-Johan Bergstrand, Håkan Asp och Malin Hultberg på SvD Debatt.

Läs hela nyheten här