En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som kan uppfattas av majsplantor längre bort. Nu har forskare på SLU visat på gennivå att en planta som inte har blivit berörd reagerar på samma sätt som en planta som har vidrörts. Förändringarna gör plantorna mindre attraktiva för bladlöss och i framtiden skulle upptäckten kunna användas för att förbättra försvaret hos växthuskulturer.

Läs hela nyheten här