När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade sin årliga ”100-lista” fanns tre SLU-relaterade forskningsprojekt med. Listan lyfter fram aktuell forskning som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Läs hela nyheten här