Forskare från Åbo universitet och SLU har upptäckt att de glupska flicksländorna kan fånga och äta hundratusentals insekter i området kring en damm under en sommar. Totalt motsvarar det ungefär ett kilo insektmassa. Framförallt fångar de olika typer av myggor, men också ett stort antal andra insekter. Resultaten, som bygger på dna-analyser och märkning av sländor, ökar vår förståelse för hur näringsvävarna fungerar i naturen. Det är särskilt viktigt nu när den naturliga mångfalden minskar i allt snabbare takt.

Läs hela nyheten här