Under 2017 observerades puckellax i flera åar längs den svenska västkusten och risken är stor att fisken på sikt också etablerar och förökar sig här. Arten är listad som främmande i Sverige och kan utgöra ett hot mot våra inhemska laxfiskar. Om puckellaxens spridning ska kunna stoppas krävs snabba och omfattande åtgärder. Allra effektivast – men också dyrast – vore att bygga fällor och fånga uppvandrande fiskar.

Läs hela nyheten här