Det är inte alla ekologiforskare som upptäcker en helt ny art. Och det är ännu mer sällsynt att drygt 30 år senare avskaffa sin egen art. Men det är precis vad Göran Thor, professor vid SLU, har gjort. Med hjälp av genetiska metoder har han tillsammans med forskare från Belgien och Polen visat att blyertslav och gammelekslav är samma art. Trots att de ser helt olika ut, har olika levnadssätt och föredrar olika miljöer. Eftersom gammelekslav är det äldsta namnet försvinner blyertslaven som Göran Thor beskrev 1991.

Läs hela nyheten här