Hur ska vi sköta skogslandskapet så att det levererar den biomassa som krävs för den viktiga övergången till en bioekonomi, samtidigt som vi tryggar skogens ekosystemtjänster och de skogslevande arternas långsiktiga överlevnad? Det ska två europeiska forskningsprojekt som koordineras vid SLU ge svar på under den kommande treårsperioden.

Läs hela nyheten här