Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer att arbeta vid SLU:s institution för vatten och miljö, medan professor Andrea Doeschl-Wilson från University of Edinburgh kommer att ha sin svenska placering vid SLU:s institution för husdjursgenetik.

Läs hela nyheten här