Genom att kombinera historiska och biologiska källor har forskare undersökt markanvändningshistoriken på Filehajdar på Gotland, från början av 1700-talet och fram till idag. Resultaten visar att området betats historiskt och inpå 1900-talet, att floran är tydligt präglad av det tidigare betet men nu stadd i förändring på grund av betets upphörande.

Läs hela nyheten här