Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv.

Läs hela nyheten här