De flesta vet att det finns många skalbaggar som lever i död ved, och att de har haft ett stort inflytande på hur naturvårdsåtgärder i skogen utförs. Färre vet att tvåvingar (flugor och myggor) också har väldigt många vedlevande arter, faktiskt fler än skalbaggarna. Troligtvis drygt 1500 i Norden. De flesta av dem är inte speciellt väl kända, vilket gör att siffran förmodligen är en underskattning. Det finns till och med ganska vanliga arter som ännu inte har upptäckts – mer om det längre ner…

Läs hela nyheten här