Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges över 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver elva forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs hela nyheten här