Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens A.W. Bergstens pris delas ut till person, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse. 2019 års pris gick till Ulf Magnusson, SLU.

Läs hela nyheten här