Uppsala kommuns förslag på ny översiktsplan tillåter en storskalig exploatering av jordbruksmark, men detta är inte förenligt med en långsiktig hållbar utveckling. Det skriver Ingmar Messing, professor i markvetenskap vid SLU, i en debattartikel i UNT, tillsammans med f.d. kollegan Rune Andersson.

Läs hela nyheten här