Umeå Plant Science Centre (UPSC), ett världsledande växtforskningsinstitut, består av institutionen för växtfysiologi (grundad 1967) vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU. UPSC firar 50-årsjubileum med ett tredagars symposium om dåtid, nutid och framtid för växtvetenskapen i Umeå (och i världen). Symposiet äger rum 21-23 augusti.

Läs hela nyheten här