När dricksvattnet hos familjen Björgvik i Urshult började smaka och lukta illa upptäcktes att brunnen hyst en okänd hyresgäst: en ål – som nu dött. Efter uppfiskning och nedfrysning hamnade ålen hos SLU:s åldersanalytiker på institutionen för akvatiska resurser som lyckades preparera och läsa fiskens hörselstenar. Minst 88 år gammal var ålen, som sannolikt levt sina första fem år i frihet innan den hamnade i fångenskap i brunnen.

Läs hela nyheten här