SLU-forskaren Henrik Sjöman vid Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp har tillsammans med den engelska forskaren Andrew Hirons fått ett stort forskningsbidrag från den amerikanska forskningsfonden Tree Fund.

Läs hela nyheten här