Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt. Nu finns en svensk version av en Ipbes-rapport från 2018 om utarmning och restaurering av landekosystem, som också illustrerats med svenska exempel.

Läs hela nyheten här