Svensk Veterinärtidning har publicerat en artikel om utbildningar för bättre djurskydd vid slakterier. Ett bra djurskydd är en förutsättning för god livsmedelssäkerhet och artikeln belyser hur myndigheterna nu intensifierat arbetet med frågan.

Läs hela nyheten här