Under hösten kommer Jordbruksverket att kalibrera flera yrkesgrupper i djurskyddsbedömning på slakterier. SCAW (Lotta Berg) medverkar i utbildningen i egenskap av Sveriges kontaktpunkt för slakt.

Läs hela nyheten här