SLU-forskaren Chuanxin Sun har i dagarna tilldelats utmärkelsen ”Physiologia Plantarum Award”, som delas ut av Societas Physiologiae Plantarum Scandinavica (f.d. Nordiska föreningen för fysiologisk botanik). Chuanxin Suns forskning har bland annat utmynnat i ett ris som ger dramatiskt minskade utsläpp av växthusgasen metan vid odling.

Läs hela nyheten här