För att mäta hästvälfärd krävs mer än specifika mått i hästboxar och på stallets takhöjd. SLU-forskaren Sofie Viksten har utvecklat ett protokoll som, jämfört med nuvarande kontroller, ger en bättre helhetsbild av hästars välfärd.

Läs hela nyheten här