När vargen sprider sig söderut och vintrarna blir fattigare på snö ökar behovet av inventeringsmetoder som fungerar på barmark. SLU har undersökt om man kan bedöma antalet vargar och förekomst av valpar i en flock genom att lyssna på deras ylande. Det visade sig vara svårt och risken för felbedömningar är stor. Men genom att använda tekniska hjälpmedel för ljudanalys och särskild träning för inventerare kan metoden ändå ha framtiden för sig.

Läs hela nyheten här