SLU bedriver forskning som fungerar utmärkt som underlag i samhällsdebatten. Det framgår tydligt efter årets Almedalsvecka, där SLU ordnade seminarier av ganska olika karaktär. Vissa mynnade ut i engagerade diskussioner mellan forskare och företrädare för regeringen, tunga myndigheter och intresseorganisationer, medan andra byggde på åhörarnas delaktighet. Gemensamt för de flesta var att lokalen var i det närmaste fullsatt.

Läs hela nyheten här