Vallen som foder utgör den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Vallens uthållighet, avkastning och näringsinnehåll har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen, och vallens betydelse för en sund hästhållning blir allt tydligare. Den 7-8 februari ordnas en vallkonferens vid SLU I Uppsala.

Läs hela nyheten här