Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet mellan forskare, lantbrukare, rådgivare och lärare. I Sverige har projektet identifierat 20 innovativa vallodlare vars metoder nu ska analyseras och sammanställas. I de åtta EU-länder som ingår i projektet består en stor andel av jordbruksarealen av vall och produktionen av mjölk samt nöt- och lammkött är viktig.

Läs hela nyheten här