Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under Valborgshelgen, vilket är 25 procent mer än de föregående åren. Dessa växters blomning respektive lövsprickning har kommit långt norrut i år, jämfört med observationer för 100 år sedan, men jämfört med de senaste fem årens vårkollar, så blev det ganska nära medel, då våren tog halt sista veckan innan Valborg och i nordligaste Sverige och fjällen låg snön fortfarande djup.

Läs hela nyheten här