I en ny studie har fem olika hypoteser lagts fram om varför naturliga livsmiljöer ibland misslyckas med att förbättra skadedjursbekämpningen. Hur betydelsefull en naturlig livsmiljö är kan nämligen variera dramatiskt beroende på vilken typ av gröda som odlas, vilka skadedjur och rovdjur som finns, hur marken används och hur landskapet ser ut.

Läs hela nyheten här