När varg etablerar sig i ett nytt område får räven fler kadaver att äta. Men samtidigt riskerar de att dödas av varg. En studie inom forskningsprojektet SKANDULV visar att tätheten av räv i ett område minskar de första två åren efter att vargen etablerade sig men sedan återhämtar sig populationen. Troligtvis handlar det om att räven från början inte är van att ha varg i området men sedan lär de sig hur de ska undvika att bli ett byte. Däremot var närvaron av lodjur positivt för rävarna.

Läs hela nyheten här