I allmänhet undvek vargar både större vägar och hus i en studie från det svensk-norska vargforskningsprojektet SKANDULV. När vargar kom närmare mänsklig infrastruktur skedde det på vintern och längre norrut i utbredningsområdet. En trolig förklaring är att vargarna följer efter sitt byte älgen. Kunskap om hur vargar rör sig är viktig för förvaltningen av varg och kan gynna samexistens mellan vargar och människor.

Läs hela nyheten här