Skogsindustrins huvudfiende rottickan får se upp. I en ny studie från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet har en mindre vanlig variant av en resistensgen identifierats, vars högre uttrycksnivåer gör träden 27 % mindre känsliga för rottickeangrepp.

Läs hela nyheten här