Den klimatuppvärmning som förväntas under de närmaste 80 åren kan leda till stora störningar i ekosystemen i högt belägna bergslandskap. Det visar ett internationellt forskarlag lett från SLU i en ny studie i tidskriften Nature. Genom att i sju bergsområden jämföra växtlighet, växtnäringstillgång och andra markförhållanden på olika höjder – som motsvarar olika temperaturzoner ­– kunde forskarna förutspå hur ett varmare klimat skulle påverka ekosystemen.

Läs hela nyheten här