Experiment och matematiska modeller har visat att klimatuppvärmning ofta leder till att födovävar stabiliseras och varierar mindre över tid, följt av att rovfiskar i toppen av näringskedjan dör ut. Men fram tills nu har sådana resultat kommit från enkla modeller, som antagit att alla individer i en art fungerar som en genomsnittsindivid. I naturen finns dock stor variation mellan individer inom en art, och det har stor betydelse för hur de påverkar och påverkas av andra arter. I en ny studie visar forskare från SLU att variation i storlek inom en population är avgörande för hur födovävar påverkas av varmare klimat.

Läs hela nyheten här