EU har nu godkänt Länsstyrelsens i Västmanlands län projektansökan. Det innebär att Vattenmyndigheten vid Länsstyrelsen blir centrum för Sveriges första s k LIFE IP-projekt. I forskningsdelen medverkar bla SLU-institutionerna Akvatiska resurser, Mark och miljö samt Vatten och miljö.

Läs hela nyheten här