Skogens dag 2019 spände över skogsfrågor lokalt och globalt, från historia till framtid och lockade en bred skara skogsintresserade deltagare – närmare 200 personer. Ett stort intresse från riksdag och departement kunde noteras.

Läs hela nyheten här