Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från SLU och University of York hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att floran i ökande grad består av arter som gynnas av de nya förhållandena.

Läs hela nyheten här