Näringsfattiga buskmarker i sydvästra Australien hör till några av jordens mest artrika miljöer. Det har länge varit en gåta hur växterna kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser. Forskare bland annat vid SLU visar att en del av förklaringen är den myriad av jordlevande organismer som samverkar med växternas rötter. Studien publiceras i Science.

Läs hela nyheten här