Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar ett internationellt forskarteam där SLU ingår, att utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar.

Läs hela nyheten här