Människans överproduktion av ammoniak för med sig svåra miljöproblem. Endast särskilda mikroorganismer kan omvandla kväveföreningar tillbaka till kvävgas, men kan i processen bilda den farliga växthusgasen lustgas. I en ny avhandling från SLU studeras i vilka habitat och under vilka förhållanden dessa mikroorganismer gynnas mest.

Läs hela nyheten här