Växterna känner av kemiska signaler från sina grannar och kan på så sätt förbereda sig på framtida konkurrens om ljus, vatten och näring redan innan den äger rum. Det är en viktig överlevnadsstrategi för växter som inte kan flytta på sig för att hitta bättre villkor någon annanstans. Nu har kunskapen på detta nya område sammanställts för första gången och stor del av forskningen bakom detta har utförts på SLU. Praktiskt kan kunskapen användas för att t ex minska angrepp av skadeinsekter på gröda.

Läs hela nyheten här