Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis). Det visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i odlingar med enbart han- eller enbart honplantor. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor.

Läs hela nyheten här