FN har utsett 2020 till det internationella växtskyddsåret. På SLU finns ca 200 forskare som arbetar med växthälsa, dvs. olika sätt att skydda grödor och träd från angrepp av skadedjur, sjukdomar och ogräs. Nu har de tagit fram ett trettiotal reportageuppslag för journalister, som erbjuds att skildra forskningen i fält eller labb. Det handlar om att lösa några av de stora utmaningar som mänskligheten står inför.

Läs hela nyheten här