Mikroorganismer som lever på stråsäd är vanligtvis inte skadliga. Tvärtom finns flera arter som kan fungera som biologisk bekämpning. I det senaste numret av Växtskyddsnotiser presenterar Ida Karlsson, forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, resultat från flera nya studier om sammansättningen av mikroorganismer i stråsäd.

Läs hela nyheten här