Den 5 mars öppnar SciFest – Sveriges andra största vetenskapsfestival. SLU är tillsammans med Uppsala universitet arrangörer. SciFest är en vetenskaps-festival med ett brett utbud av forskarträffar, föredrag, workshops och tävlingar. Här kan alla prova på forskning och dess tillämpningar inom många vetenskapsområden.

Läs hela nyheten här